Background Image

Disclaimer

De website van Smart Consult is uitsluitend bedoeld als serviceverlening en ter algemene informatie. Indien er sprake is van enig uitleg of advies op de Smart Consult website, heeft dit een algemeen karakter en is de uitleg of het advies niet gericht op een specifieke situatie of probleem. Hoewel de informatie op de Smart Consult website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld en Smart Consult streeft naar de grootste mate van volledigheid in het verschaffen van informatie, kan Smart Consult geen garantie geven dat deze informatie volkomen juist is en/of blijft.

Bezoekers van de website van Smart Consult kunnen dan ook geen rechten ontlenen aan de publicaties op de website. Smart Consult aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die direct of indirect ontstaat als gevolg van het gebruik of als gevolg van de onmogelijkheid van het gebruik van door Smart Consult op de website gepubliceerde informatie.

Hoewel Smart Consult ernaar streeft dat haar website continu toegankelijk is, kan Smart Consult geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen op welke wijze dan ook ontstaan als gevolg van het feit dat haar website om welke redenen dan ook, op enig moment voor een bepaalde periode niet beschikbaar is.

De website kan tevens tijdelijk of definitief buiten gebruik worden gesteld zonder voorafgaande aankondiging. Alle rechten zijn voorbehouden. Iedereen die zich toegang verschaft tot de website van Smart Consult wordt geacht op de hoogte te zijn van het hierboven vermelde.

Singel 401 office
1012WN Amsterdam

The Netherlands

Tel: + 31 (0)20 7077458
Fax:+ 31 (0)20 7529739

info(at)smart-consult(dot)nl